Medzinárodná kamiónová doprava

Riečna 162
951 07 Malý Cetín

Tel.,Fax: 00421 37 642 1942

E-mail:
p.b@ab-stav.sk
hydromat@ab-stav.sk
hydromat1@ab-stav.sk

IČO: 46921630
DIČ: SK2023659693
Korene spoločnosti siahajú do r. 1996, keď bola založená firma Pavol Borbély – Hydromat. Hlavnou činnosťou bolo poskytovanie prepravných služieb vlastnými vozidlami, ktoré sa časom rozšírili aj o špedičné služby.

Spoločnosť Hydromat Transport s.r.o. vznikla transformáciou firmy Pavol Borbély – Hydromat na spoločnosť s ručením obmedzením v r.2012. Takto bol zavŕšený proces každoročného nárastu objemu prepráv, pod ktorý sa podpísala kvalita našich služieb a spokojnosť Vás – našich zákazníkov.

Zameriavame sa na medzinárodnú a vnútroštátnu prepravu paletového, baleného, kusového tovaru a sypkých materiálov.

Disponujeme skladovým priestorom v rozlohe 800 m2. Sklad sa nachádza v areáli firmy.

Firma sa zaoberá vyťažovaním vlastných vozidiel a to hlavne do týchto krajín: Česko, Maďarsko, Slovensko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Belgicko a Holandsko. Samozrejme v prípade potreby a v záujme flexibility využíva služby preverených spoločností. Z tohto dôvodu dokážeme zabezpečiť vysokú flexibilitu pri riešení požiadaviek našich zákazníkov pri zachovaní maximálnej kvality.

Našim cieľom naďalej zostáva spoľahlivosť a Vaša spokojnosť.